doneer

knop-nieuwsbrief

rally

Nieuws

ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling

De Stichting Kindertehuis Kaapstad is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dat houdt in dat uw giften – met inachtneming van daarvoor geldende regels – fiscaal aftrekbaar zijn. Vanwege verandering van de regelgeving voor ANBI’s en een aantal nieuwe voorwaarden volgt onderstaand meer uitvoerige informatie over de Stichting. Daarnaast kunt u onderstaande informatie vinden op de website van het CBF te weten www.cbf.nl.

RSIN/fiscaal nummer ANBI:816178690

Contactgegevens:            

Stichting Kindertehuis Kaapstad
Kruisakkers 19
9468 BE Annen
Tel.: 0592 – 271 410 bgg 06 – 53 13 88 59
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
ING.-Bank: 3729430
K.v.k.: 040630035
Website: www.kindertehuiskaapstad.nl

Bestuurssamenstelling

(Geregistreerd onder nummer 040630035 bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland)

Mw. Terpstra-Boekweg, N.H. Geboren 5 jan. 1967 Voorzitter
Dhr. Klinkhamer, H. Geboren 8 juli 1951 Secretaris
Dhr. Hoogebeen, H.M. Geboren 15 mei 1930 Penningmeester
Mw. Hoogebeen, W.Y. Geboren 19 mei 1967 Lid
Mw. Sanders, W. Geboren 23 mei 1970 Lid
Mw. Niewijk – Agema, R. Geboren 9 juli 1970 Lid

Bevoegdheid bestuursleden:  Gezamenlijk bevoegd ( met andere bestuurders)

Beleidsplan/doelstelling.

Veel van de kinderen in onze zorg lijden aan ontwikkelingsachterstanden als gevolg van verwaarlozing,  gebrek aan stimulatie, ondervoeding en sexueel misbruik. Om deze problemen op te vangen en een gezonde ontwikkeling van het kind te stimuleren is het nodig ze te omringen met een liefdevolle omgeving onder leiding van een deskundige met opvoedkundige middelen. Op die wijze wordt getracht de kinderen zodanig te ontwikkelen, zodat zij later als volwaardig burger aan de samenleving kunnen deelnemen.
Onze doelstelling is:

  • Het ( doen ) geven van ( financiële ) steun aan de in Kaapstad ( Zuid-Afrika) gevestigde en naar Zuid-Afrikaans recht opgerichte “trust” met de naam Christine Revell in onder meer Zuid-Afrika, één en ander in de meest brede zin;
  • het (doen) geven van ( financiële) steun aan instellingen welke zijn gelieerd aan het Christine Revell Children’s Home Trust, één en ander in de meest brede zin;
  • het (doen) geven van ( financiële) steun aan projecten waarbij de directe betrokkenheid ( van leden) van de Waterfront Club te Kaapstad (Zuid-Afrika) is gewaarborgd, dan wel van projecten welke door de Waterfront Rotary Club te Kaapstad ( Zuid-Afrika) worden georganiseerd of ondersteund, dan wel waarbij sprake is van bemoeienis of betrokkenheid van ( oud)-leden van het bestuur van voornoemde Waterfront Rotary Club te Kaapstad ( Zuid-Afrika), één en ander in de meest brede zin.


De stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

  • het ter beschikking stellen van ( financiële) middelen aan vorenbedoelde initiatieven;
  • het overleggen met vorenbedoelde instanties en initiatieven over de aanwending en besteding van de financiële middelen van de stichting.

Beloningsbeleid.

De door bestuur en vrijwilligers verrichte werkzaamheden worden geheel belangeloos verricht. Ook in Kaapstad is dit het geval. We prijzen ons dan ook gelukkig dat ons kostenplaatje heel erg laag is. Als voorbeeld vorig jaar 2012, toen de kostenpost 4,7 % van de ontvangsten betrof. Deze werden veroorzaakt door bank-, drukwerk- en portikosten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten.

De bijdragen aan de activiteiten in Kaapstad beperken zich uitsluitend tot kapitaalsuitgaven. Sinds ons bestaan hebben wij een groot aantal kleine en grotere projecten financieel kunnen steunen, onder andere renovatie badkamers/keuken/6 onbewoonbare cottages/leslokaal voor o.a. computercursussen/uitbreiding eetzaal, wasserij, crèche, enz./complete vernieuwing elektrische bedrading, opwaardering overdekte speelplek/naschoolse opvang/ kookunit/nieuwe toetsmethode om status en ontwikkeling van een kind te kunnen bepalen en vele andere zaken.

Een financiële verantwoording.

De door de VDW Groep in Groningen geheel belangeloos vastgestelde en goedgekeurde jaarcijfers over 2012.
Bekijk de financiële verantwoording in PDF


“Het is het hart dat geeft, niet de hand”