doneer

knop-nieuwsbrief

rally

Donatie Rotary Club of Franschhoek and Drakenstein Valley

Lions, Westerkwartier

Afgelopen voorjaar is er contact geweest met de Lions Westerkwartier.

Hoe kunt u ons steunen?

Uit ervaring is gebleken dat onze kindertehuizen het meest gebaat zijn bij de 'gewone harde duit'! Speelgoed, goederen, of wat dan ook zijn relatief kostbaar op te sturen en veelal goedkoper te verkrijgen in Kaapstad.

Bankrekening
Dankzij het gebruik van een Nederlandse bankrekening besparen de kindertehuizen hoge bankkosten. De stichting maakt enkele keren per jaar - naar behoefte - geld over naar Kaapstad voor de projecten die de stichting sponsort. Zij beschikt over een bedrag die particuliere - en zakelijke donateurs periodiek bijeen brengen door geld via automatische incasso over te maken dan wel via incidentele stortingen.
Indien gewenst mogen bedrijven en particulieren banners, flyers, en andere (foto)materialen gebruiken om acties te ondersteunen. Neem voor meer informatie contact op met stichtingsleden.

Activiteiten
In de loop der jaren organiseerde de stichting uiteenlopende activiteiten om geld in te zamelen. Vaak is een evenement gekoppeld aan een specifiek project voor de kindertehuizen. Daarnaast zetten veel mensen zich in om de inkomsten te vergoten. Denk hierbij aan collectes in de kerk, sponsorloop door derden, individuele inzamelingsacties, enzovoorts.
Zelf is het bestuur onder andere actief met het geven van lezingen voor groepen, de jaarlijkse Kerstfair in Annen, de traditionele rally en vele andere activiteiten om de naamsbekendheid van de stichting te vergroten. Daarnaast onderhouden bestuursleden contacten met diverse serviceclubs in het Noorden.

Rally
Al vele jaren organiseert de stichting een rally waarvan de opbrengst bijna in zijn geheel naar de kindertehuizen gaat. Nevendoel van deze rally is anderzijds een gezellig dag met elkaar te hebben, iets te zien van Drenthe, met na afloop een barbecue en drankje. Zodra meer informatie over de eerstvolgende rally beschikbaar is, verschijnt een bijlage/flyer. Iedereen is welkom. Geïntereseerd? Vul het deelnameformulier volledig in en mail het naar de stichting.