doneer

knop-nieuwsbrief

rally

Nieuws

Belastingdienst

Vanaf 1 januari 2008 is een regeling van kracht voor instellingen...

Vanaf 1 januari 2008 is een regeling van kracht voor instellingen, die door de Belastingdienst worden aangemerkt als een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling. Zo’n instelling wordt ook wel een ANBI genoemd.

Volgens deze regeling kan de Belastingdienst een beschikking afgeven, waarin een instelling wordt aangemerkt als een ANBI en bepaalde belastingvoordelen geniet. Het gaat om de volgende voordelen:

  • Een ANBI kan een vrijstelling van schenkings- of successierecht krijgen voor schenkingen en erfenissen die zij ontvangt.
  • Particulieren kunnen een giftenaftrek krijgen voor de inkomstenbelasting als zij giften doen aan een ANBI. Dat geldt ook voor bedrijven voor de vennootschapsbelasting.

De belastingdienst heeft ook onze stichting bij Beschikking van 20 september 2007 als ANBI aangemerkt.

Voor verder informatie verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst of naar uw eigen accountant.