doneer

knop-nieuwsbrief

rally

Donatie Rotary Club of Franschhoek and Drakenstein Valley

Lions, Westerkwartier

Afgelopen voorjaar is er contact geweest met de Lions Westerkwartier.

Christine Revell Children's Home

In 1975 werd het Christine Revell Children’s Home in Kaapstad officieel geopend. Naast het Christine Revell Children’s Home ondersteund de Stichting ook andere projecten in Kaapstad. Allemaal met het doel om de zorg en het welzijn van de kinderen te bevorderen. Alle projecten worden door ons zorgvuldig geselecteerd en gecontroleerd

De doelstelling van het tehuis is:
Zorg te bieden aan verstoten, misbruikte en verwaarloosde kinderen in de leeftijdsgroep van nul tot en met vier jaar; Terugplaatsen van kinderen in de gemeenschap na te streven en te stimuleren.

Het tehuis heeft ongeveer twintig medewerkers en biedt onderdak aan gemiddeld vijftig kinderen, die uit disfunctionerende families komen waar nauwelijks sprake is van emotionele - en psychologische binding. De kinderen, die vaak slachtoffer zijn van alcoholmisbruik door de ouders, mishandeling, seksueel misbruik of het overlijden van moeder door HIV/AIDS, zijn ernstig getraumatiseerd.

Liefdevol
De noodzaak om kinderen te begeleiden binnen een liefdevolle omgeving spreekt vanzelf. Ongeveer een kwart van de kinderen is met HIV geInfecteerd, terwijl vrijwel iedereen lijdt aan andere vervelende ziekten. Ruim tien artsen in de buurt verlenen de eerste acute medische zorg geheel belangeloos. Zonodig raadplegen de verzorgers de medici in het Red Cross Children’s Hospital en Tygerberg Hospital dat in de nabijheid ligt.

Herplaatsing
De kinderen volgen ontwikkeling- en opvoedingsprogramma’s. Dit geeft gelegenheid hun agressie, angst en pijn te uiten via simpele manieren spelen, ontdekken en leren. Uiteraard lopen deze programma's ook vooruit op mogelijke plaatsing in familiekringen buiten de zorgomgeving van CRCH. Denk hierbij aan pleeggezinnen, bij adoptieouders en soms weer bij de oorspronkelijke ouders of opa's, oma's, tantes en nichten. Het streven is om de periode in het tehuis zo kort mogelijk te laten duren.

Kosten
Overheidsubsidies dekken ongeveer de helft van de exploitatiekosten van het tehuis. Het voortbestaan van het tehuis is echter grotendeels afhankelijk van giften door derden. Gelukkig kan men in Kaapstad veelvuldig gebruik maken van vrijwilligers, die ondermeer bijspringen tijdens weekenden. Zij houden zich bezig met het (ver)maken en onderhouden van beddengoed, kinderkleding. Daarnaast geven zij fysiotherapie, spraaklessen, enzovoorts. Gelukkig zijn er bovendien regelmatig stagiaires uit het buitenland, die meestal een langere periode kunnen blijven. Ook uit Nederland.